YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Giai đoạn 1990 – 2005, xuất khẩu nước ta 

  • A. Liên tục có giá trị thấp hơn so với nhập khẩu
  • B. Có mặt hàng chủ lực là các sản phẩm chế biến và tinh chế
  • C. Đã có năm đạt giá trị cao hơn so với nhập khẩu (xuất siêu) 
  • D. Liên tục có giá trị cao hơn so với nhập khẩu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Giải thích: Trong những năm gần đây, cán cân ngoại thương của nước ta thay đổi theo hướng cân đối hơn. Điển hình là năm 1995, nước ta còn xuất siêu.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 142984

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON