YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào sau đây ít ảnh hưởng đến ngoại thương nước ta? 

  • A. Cộng đồng kinh tế ASEAN ( AEC) được thành lập
  • B. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương ( TPP) được kí kết
  • C. Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kì năm 2016 
  • D. Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức Thương mại thế giới(WTO)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Giải thích: Trong các sự kiện trên đều ảnh hưởng đến ngành ngoại thương nước ta nhưng sự kiện ít ảnh hưởng nhất hoặc ảnh hưởng gián tiếp là cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kì năm 2016.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 142987

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF