YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ý nào nói đúng về mối quan hệ giữa hai hình tượng Tnú và rừng xà nu?

  • A. Hai hình tượng này không tách rời, gắn bó, bổ sung cho nhau.
  • B. Từng xà nu sẽ không thể trải đến tận chân trời khi giặc cầm súng mà con người Tây Nguyên chưa cầm giáo.
  • C. Tnú phải đứng lên là để giữ sự sống, để làm hồi sinh sự sống ở rừng xà nu.
  • D. Tất cả các ý trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA