YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nên làm thế nào để có một nền văn hóa mới giàu bản sắc dân tộc?

  • A. Không tiếp nhận các giá trị văn hóa khác.
  • B. Phát huy nội lực của văn hóa dân tộc.
  • C. Phát huy tối đa khả năng tiếp biến các giá trị văn hóa khác.
  • D. Xóa bỏ những cái hung bạo, thô dã.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA