ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Trong tác phẩm "Những đứa con trong gia đình" của Nguyễn Thi, truyền thống nào đã gắn bó những con người trong gia đình với nhau?

  • A. Yêu nước, căm thù giặc, thủy chung son sắt với quê hương, cách mạng.
  • B. Giàu lòng căm thù giặc và yêu tha thiết quê hương, đất nước.
  • C. Đi theo cách mạng để bảo vệ gia đình, quê hương, đất nước.
  • D. Căm thù đối với tội ác tàn bạo mà giặc đã gây ra cho gia đình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>