AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất sử thi trong Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành thể hiện ở những yếu tố nào?

  • A. Ca ngợi con người anh hùng.
  • B. Miêu tả thiên nhiên hùng vĩ.
  • C. Xây dựng nhân vật và sử dụng ngôn ngữ.
  • D. Lựa chọn chủ đề, xây dựng cốt truyện và nhân vật, sử dụng giọng điệu và ngôn ngữ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>