• Câu hỏi:

  Xu huớng nổi bật nhất của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay là

  • A. ứng dụng tiến bộ khoa học và kĩ thuật
  • B. đang tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa
  • C. tăng tỉ trọng sản phẩm không giết thịt
  • D. phát triển mạnh dịch vụ về giống, thú y

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Xu hướng nổi bật của ngành chăn nuôi nước ta là tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa, chăn nuôi trang trạng theo hình thức công nghiệp, (sgk Địa lí lớp 12 trang 96)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC