ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ về GDP/người của một số quốc gia qua các năm:

  (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

  Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

  • A. Cơ cấu GDP/nguời của một số quốc gia qua các năm
  • B. Quy mô GDP/nguời của một số quốc gia qua các năm
  • C. Quy mô và cơ cấu GDP/nguời của một số quốc gia qua các năm
  • D. Tốc độ tăng trưởng GDP/người của một số quốc gia qua các năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, Biểu đồ đường thường thể hiện tốc độ tăng trưởng ÞBiểu đồ đã cho thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP/người của một số quốc gia qua các năm

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 27052

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Địa Lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON