ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một số nước Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng công nghiệp nhanh trong những năm gần đây chủ yếu là do

  • A. mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài
  • B. tăng cường khai thác khoáng sản
  • C. phát triển mạnh các hàng xuất khẩu
  • D. nâng cao trình độ người lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Một số nước Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng công nghiệp nhanh trong những năm gần đây do phát triển theo hướng chú trọng các hàng xuất khẩu, (sgk Địa lí lớp 11 trang 103)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 27049

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Địa Lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON