• Câu hỏi:

  Người lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm sản xuất nhất trong lĩnh vực

  • A. công nghiệp
  • B. thương mại
  • C. du lịch
  • D. nông nghiệp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Người lao động nước ta có kinh nghiệm nhiều nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, đây là đặc điểm nổi bật về chất lượng nguồn lao động nước ta(sgk Địa lí lớp 12 trang 73)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC