YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xét nguyên tử hidrrô theo mẫu nguyên tử Bohr. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En về trạng thái dừng có năng lượng -13,6 eV thì nó phát ra một phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng 0,1218 μm. Lấy h = 6,625.10-34Js; c = 3.108 m/s; 1eV = 1,6.10-19 J. Giá trị của En là 

  • A. -1,51 eV.           
  • B.  -0,54 eV.           
  • C. -0,85 eV.              
  • D. -3,4 eV.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 84066

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON