YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một ống Cu-lít-giơ đang hoạt động. Bỏ qua động năng ban đầu của các electron khi bứt ra khỏi Catốt. Ban đầu, khi hiệu điên thế giưa Anôt và Catốt là U thì tốc độ electron đập vào Anốt là v. Khi hiệu điện thế giữa Anôt và Catốt 1,5 U thì tốc độ electron đập vào Anốt thay đổi một lượng 4000 km/s so với ban đầu. Giá trị của v là 

  • A. 3,67.106 m/s       
  • B. 3,27.106 m/s.    
  • C.  1,78.107 m/s.        
  • D.  8,000.107 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 84064

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON