YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một tấm pin Mặt Trời được chiếu sáng bởi chùm sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz.Biết công suất chiếu sáng vào tấm pin là 0,15 W .Lấy h = 6,625.10-34 J.s. Số phôtôn đập vào tấm pin trong mỗi giây là 

  • A. 3,02.1017.             
  • B. 7,55.1017.         
  • C. 4,53.1017.             
  • D.  6,04.1017.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83950

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON