YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xét một gen ở vi khuẩn E. Coli có chiều dài 4080 Ao và có 2868 liên kết hiđrô. Một đột biến điểm làm gen B thành alen b. Gen đột biến có 2866 liên kết hiđrô. Khi cặp gen Bb nhân đôi một lần thì số nuclêôtit mỗi loại mà môi trường cung cấp là

  • A. A = T = 1463, G = X = 936
  • B. A = T = 1464, G = X = 936
  • C. A = T = 1463, G = X = 934
  • D. A = T = 1464, G = X = 938

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 65549

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON