ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp phân tử, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
  I. Enzim ARN polymeraza tiếp xúc và tháo xoắn phân tử ADN tại vùng điều hòa.
  II. mARN sơ khai có chiều dài bằng chiều dài vùng mã hóa của gen.
  III. Enzim ADN polymeraza di chuyển trên mạch khuôn của gen theo chiều 3’– 5'

  IV. Trên phân tử ADN, enzim ligaza chỉ hoạt động trên 1 mạch.

  • A. 4
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 65520

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON