ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xét cân bằng: N2O4 (k) ⇆ 2NO2 (k) ở 25oC. Khi chuyển dịch sang một trạng thái cân bằng mới nếu nồng độ của N2O4tăng lên 9 lần thì nồng độ của NO2

  • A.

   tăng 9 lần.    

  • B.

   tăng 3 lần.

  • C.

   tăng 4,5 lần.   

  • D.

   giảm 3 lần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chuyển dịch sang một trạng thái cân bằng mới thì nhiệt độ không đổi ⇒ Kc không đổi

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 115800

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF