YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xét cân bằng: N2O4 (k) ⇆ 2NO2 (k) ở 25oC. Khi chuyển dịch sang một trạng thái cân bằng mới nếu nồng độ của N2O4tăng lên 9 lần thì nồng độ của NO2

  • A.

   tăng 9 lần.    

  • B.

   tăng 3 lần.

  • C.

   tăng 4,5 lần.   

  • D.

   giảm 3 lần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chuyển dịch sang một trạng thái cân bằng mới thì nhiệt độ không đổi ⇒ Kc không đổi

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 115800

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON