YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hóa chất vào ba ống nghiệm 1, 2, 3. Thời gian từ lúc bắt đầu trộn dung dịch đến khi xuất hiện kết tủa ở mỗi ống nghiệm tương ứng là t1, t2, t3 giây. Kết quả được ghi lại trong bảng:

  Ống nghiệm Na2S2O3    H2O     H2SO4   Thời gian kết tủa
  1 4 giọt 8 giọt 1 giọt t1 giây
  2 12 giọt 0 giọt 1 giọt t2 giây
  3 8 giọt 4 giọt 1 giọt t3 giây

  So sánh nào sau đây đúng?

  • A. t2 > t1 > t3.
  • B. t1 < t3 < t2.
  • C. t2 < t3 < t1.
  • D. t3 > t1 > t2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta thấy tốc độ phản ứng tăng khi tăng nồng độ chất phản ứng.
  Trong thí nghiệm này ống có số giọt Na2S2O3 : H2O càng lớn thì nồng độ càng cao, phản ứng càng nhanh.
  ⇒ v2 > v3 > v1.
  ⇒ t2 < t3 < t1.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5086

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON