YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho hóa chất vào ba ống nghiệm 1, 2, 3. Thời gian từ lúc bắt đầu trộn dung dịch đến khi xuất hiện kết tủa ở mỗi ống nghiệm tương ứng là t1, t2, t3 giây. Kết quả được ghi lại trong bảng:

  Ống nghiệm Na2S2O3    H2O     H2SO4   Thời gian kết tủa
  1 4 giọt 8 giọt 1 giọt t1 giây
  2 12 giọt 0 giọt 1 giọt t2 giây
  3 8 giọt 4 giọt 1 giọt t3 giây

  So sánh nào sau đây đúng?

  • A. t2 > t1 > t3.
  • B. t1 < t3 < t2.
  • C. t2 < t3 < t1.
  • D. t3 > t1 > t2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta thấy tốc độ phản ứng tăng khi tăng nồng độ chất phản ứng.
  Trong thí nghiệm này ống có số giọt Na2S2O3 : H2O càng lớn thì nồng độ càng cao, phản ứng càng nhanh.
  ⇒ v2 > v3 > v1.
  ⇒ t2 < t3 < t1.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5086

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON