YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho cân bằng hóa học: nX (k) + mY (k) → pZ (k) + qT (k). Ở 50oC, số mol chất Z là x; ở 100oC số mol chất Z là y. Biết x > y và (n + m) > (p + q), kết luận nào sau đây đúng?

  • A. Phản ứng thuận thu nhiệt, làm tăng áp suất của hệ.
  • B. Phản ứng thuận tỏa nhiệt, làm tăng áp suất của hệ.
  • C. Phản ứng thuận thu nhiệt, làm giảm áp suất của hệ.
  • D. Phản ứng thuận tỏa nhiệt, làm giảm áp suất của hệ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xét chất Z tăng nhiệt mol giảm ⇒ Chiều phản ứng thuận tỏa nhiệt, tăng áp suất của hệ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5084

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF