YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho cân bằng hóa học: nX (k) + mY (k) → pZ (k) + qT (k). Ở 50oC, số mol chất Z là x; ở 100oC số mol chất Z là y. Biết x > y và (n + m) > (p + q), kết luận nào sau đây đúng?

  • A. Phản ứng thuận thu nhiệt, làm tăng áp suất của hệ.
  • B. Phản ứng thuận tỏa nhiệt, làm tăng áp suất của hệ.
  • C. Phản ứng thuận thu nhiệt, làm giảm áp suất của hệ.
  • D. Phản ứng thuận tỏa nhiệt, làm giảm áp suất của hệ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xét chất Z tăng nhiệt mol giảm ⇒ Chiều phản ứng thuận tỏa nhiệt, tăng áp suất của hệ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA