YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp A gồm N2 và H2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 4. Nung A với xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí B, trong đó NH3 chiếm 20% về thể tích. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là:

  • A. 10,41%.
  • B. 41,67%.
  • C. 20,83%.
  • D. 43,76%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{matrix} N_2 & + & 3H_2 & \rightleftharpoons & 2NH_3\\ 1 & & 4 & & 0\\ x & & 3x & & 2x\\ 1-x & & 4-3x & & 2x \end{matrix}\)
  ⇒ 2x = 0,2(1 - x + 4 - 3x + 2x) ⇒ x = \(\frac{5}{12}\)
  ⇒ H = \(\frac{5}{12}\) : 1 = 41,67%

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5087

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON