YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp A gồm N2 và H2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 4. Nung A với xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí B, trong đó NH3 chiếm 20% về thể tích. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là:

  • A. 10,41%.
  • B. 41,67%.
  • C. 20,83%.
  • D. 43,76%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{matrix} N_2 & + & 3H_2 & \rightleftharpoons & 2NH_3\\ 1 & & 4 & & 0\\ x & & 3x & & 2x\\ 1-x & & 4-3x & & 2x \end{matrix}\)
  ⇒ 2x = 0,2(1 - x + 4 - 3x + 2x) ⇒ x = \(\frac{5}{12}\)
  ⇒ H = \(\frac{5}{12}\) : 1 = 41,67%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5087

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF