YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xác định: Vụ mùa vào khoản thời gian nào?

  • A. Tháng 11 đến tháng 4 năm sau
  • B. Tháng 4 đến tháng 7
  • C. Tháng 7 đến tháng 11
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Vụ mùa vào khoản thời gian: Tháng 7 đến tháng 11

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 412297

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON