YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xác định: Biện pháp phòng trừ sâu bệnh đầu tiên là gì?

  • A. Biện pháo canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh
  • B. Biện pháp thủ công
  • C. Biện pháp hóa học
  • D. Biện pháp sinh học và kiểm dịch thực vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án đúng: A

  Giải thích: Có 4 biện pháp phòng trừ sâu bệnh:

  1. Biện pháo canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh

  2. Biện pháp thủ công

  3. Biện pháp hóa học

  4. Biện pháp sinh học và kiểm dịch thực vật

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 412318

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON