YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng: Trồng trọt có vai trò trong?

  • A. Chăn nuôi
  • B. Chế biến
  • C. Xuất khẩu
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng: D

  Giải thích: Ngoài vai trò cung cấp sản phẩm thiết yếu cho con người, ngành trồng trọt còn có vai trò hỗ trợ cho sự phát triển của nhiều ngành nghề quan trọng khác như: chăn nuôi, chế biến, xuất khẩu, …

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 412302

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON