YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Công việc chăm sóc cây trồng gồm bao nhiêu công đoạn chính?

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án đúng: C

  Giải thích: Chăm sóc cây trồng gồm 5 công việc chính:

  1. Tỉa, dặm cây

  2. Làm cỏ, vun xới

  3. Tưới nước

  4. Tiêu nước

  5. Bón phân thúc

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 412315

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON