YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng: Mục đích của việc lên luống là?

  • A. Dễ chăm sóc
  • B. Chống ngập úng
  • C. Tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển.
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Mục đích của việc lên luống là:

  - Dễ chăm sóc

  - Chống ngập úng

  - Tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 412291

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON