YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng: Trồng trọt trong nhà có mái che?

  • A. Là phương thức trồng trọt phổ biến, mọi công việc được tiến hành trong điều kiện tự nhiên.
  • B. Là phương thức trồng trọt tiến hành ở nơi có điều kiện tự nhiên không thuận lợi hoặc khó áp dụng với cây trồng khó sinh trưởng, phát triển ở điều kiện tự nhiên.
  • C. Kết hợp giữa trồng trọt tự nhiên với trồng trọt trong nhà có mái che.
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Trồng trọt trong nhà có mái che: Là phương thức trồng trọt tiến hành ở nơi có điều kiện tự nhiên không thuận lợi hoặc khó áp dụng với cây trồng khó sinh trưởng, phát triển ở điều kiện tự nhiên.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 412283

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON