YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho biết: Ưu điểm của trồng trọt trong nhà có mái che là gì?

  • A. Ít bị sâu bệnh
  • B. Chủ động trong chăm sóc
  • C. Sản xuất rau, quả trái vụ
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng: D

  Giải thích: Trồng trọt theo phương thức trong nhà có mái che: cây ít bị sâu bệnh; có thể tạo ra năng suất cao, chủ động trong chăm sóc và có thể sản xuất được rau, quả trái vụ, an toàn.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 412306

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON