YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hãy xác định: Đâu là phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam?

  • A. Trồng trọt ngoài tự nhiên
  • B. Trồng trọt trong nhà có mái che
  • C. Trồng trọt kết hợp
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng: D

  Giải thích: Ở Việt Nam có 3 phương thức trồng trọt phổ biến:

  1. Trồng trọt ngoài tự nhiên

  2. Trồng trọt trong nhà có mái che

  3. Trồng trọt kết hợp

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 412304

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON