• Câu hỏi:

  We have to tell Mary about our change in plans.

  • A. Our change in plans should be told for Mary.
  • B. Our change in plans is told to Mary.
  • C. Mary has to be told about our change in plans.
  • D. Mary is told about our change in plans.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC