YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  She didn’t stop her car because she didn’t see the signal.

  • A. If she had seen the signal, she would stop her car.
  • B. If she had seen the signal, she would have stopped her car.
  • C. If she saw the signal, she would stop her car.
  • D. If she saw the signal, she would have stopped her car.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20554

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON