YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  He is one of the most _______ bosses I have ever worked with. He behaves rudely to not only me but also others in the staff.

  • A. impolite
  • B. attentive
  • C. thoughtful 
  • D. communicative

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20527

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON