YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  We have just visited disadvantaged children in an orphanage ______ in Bac Ninh Province.

  • A. located
  • B. locating
  • C. which locates
  • D. to locate

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: từ vựng, mệnh đề quan hệ

  Giải thích: 

  Cách rút gọn mệnh đề quan hệ:

  Mệnh đề chủ động => dùng cụm Ving

  Mệnh đề bị động => dùng cụm Vpp

  locate (ngoại động từ) + adv./prep. đặt/ xây dựng cái gì ở đâu

  Tạm dịch: Chúng tôi vừa mới đến thăm các trẻ em bị thiệt thòi ở một làng trẻ nằm ở tỉnh Bắc Ninh.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32177

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON