ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Creating a weather report is complex because _____.

  • A. the information includes unreliable predictions
  • B. radar pictures are technical
  • C. maps have to be drawn
  • D. a lot of data has to be interpreted

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: đọc hiểu

  Tạm dịch: Tạo ra một bản tin thời tiết phức tạp vì _____.

  A. thông tin bao gồm các dự đoán không đáng tin cậy

  B. hình ảnh radar là kỹ thuật 

  C. bản đồ phải được vẽ

  D. rất nhiều dữ liệu phải được giải thích

  Thông tin: The rapid growth in single-parent households, for instance, also represents a substantial change in the traditional nuclear family.  

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32166

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON