ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Peter has a separate room for his musical ______.

  • A. instruments
  • B. equipment
  • C. tools
  • D. facilities

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: từ vựng

  Giải thích: 

  musical instrument: nhạc cụ

  equipment (n): trang thiết bị cần cho một hoạt động cụ thể

  tool (n): công cụ như búa, rìu,… cầm bằng tay để tạo ra hoặc sửa đồ vật

  facility (n): cơ sở vật chất (công trình xây dựng, trang thiết bị,…) phục vụ cho mục đích cụ thể

  Tạm dịch: Peter có một phòng riêng cho các nhạc cụ của anh ấy.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32176

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON