ADMICRO
VIDEO
  • Câu hỏi:

    The word “the latter” in paragraph 1 refers to ______.

    • A. family unit
    • B. relatives
    • C. the nuclear family
    • D. the extended family

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: D

    Đáp án D

    Kiến thức: đọc hiểu

    Tạm dịch: Cụm từ “the latter” chỉ

    A. đơn vị gia đình                               B. họ hàng

    C. gia đình hạt nhân                            D. gia đình mở rộng

    Giải thích: the latter: cái thứ hai, cái được nhắc đến sau

    Thông tin: The difference between the nuclear family and the extended family is that a nuclear family refers to a single basic family unit of parents and their children, whereas the extended family refers to their relatives such as grandparents, in-laws, aunts and uncles, etc.

    ADSENSE

Mã câu hỏi: 32146

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON