YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  We didn’t visit the museum because we didn’t have time.

  • A. If we had time, we would have visited the museum
  • B. If we have had time, we would have visited the museum
  • C. If we had had time, we would visit the museum
  • D. If we had had time, we would have visited the museum.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 12860

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA