• Câu hỏi:

  The film is not interesting to me.

  • A. I am not interested in the film.
  • B. I am not interesting in the film.
  • C. It is not interesting that I see this film.
  • D. Seeing this film is not interested.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC