AMBIENT
 • Câu hỏi:

  I have been studying English for five years.

  • A. I studied five years ago.
  • B. I have studied five years ago.
  • C. I started studying/to study five years ago.
  • D. I started to studying five years ago.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>