• Câu hỏi:

  Although Mai was angry, she tried to hide her feeling.

  • A. Despite Mai's anger, she tried to hide her feeling.
  • B. Despite being angry, Mai tried to hide her feeling.
  • C. Despite the fact that Mai was angry, she tried to hide her feeling
  • D. All are correct.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC