YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Although Mai was angry, she tried to hide her feeling.

  • A. Despite Mai's anger, she tried to hide her feeling.
  • B. Despite being angry, Mai tried to hide her feeling.
  • C. Despite the fact that Mai was angry, she tried to hide her feeling
  • D. All are correct.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 12859

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA