ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Waving, nodding, pointing and hand raising are considered ______ forms of communication.

  • A. affective
  • B. unusual
  • C. verbal
  • D. non-verbal

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Câu hỏi từ vựng.

  A. affective (adj): dễ xúc động.

  B. unusual (adj): bất thường.

  C. verbal (adj): bằng lời nói, có lời.

  D. non-verbal (adj): không lời.

  Dịch: Lắc đầu, gật đầu, chỉ tay và vẫy tay được cho là hình thức giao tiếp không lời.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31473

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON