YOMEDIA
VIDEO
 • Mark the letter A, B, C or D in your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  If you wanted to be chosen for the job, you’ll have to be experienced in the field.

  • A. in
  • B. experienced
  • C. wanted
  • D. chosen for

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Sửa wanted => want.

  Cấu trúc Câu điều kiện loại 1: If S V, S will V , dùng để chỉ điều kiện có thể xảy ra.

  Dịch: Nếu bạn muốn được chọn vào công việc này, bạn sẽ phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31527

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON