ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  According to a recent survey, most young people think that they are concerned with ______ attractiveness when choosing a husband or wife.

  • A. emotionless
  • B. physical
  • C. romantic
  • D. physics

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Cụm danh từ: physical attractiveness: sự thu hút về mặt ngoại hình.

  Các đáp án còn lại:

  A. emotionless (adj): không cảm xúc.

  C. romantic (adj): lãng mạn.

  D. physics (n): môn vật lý.

  Dịch: Theo 1 cuộc khảo sát gần đây, hần hết người trẻ nghĩ rằng họ quan tâm tới ngoại hình khi lựa chọn bạn đời.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31492

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF