• Câu hỏi:

  Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm các tỉnh, thành phố:

  • A. Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh
  • B. Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng,
  • C. Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh
  • D. Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC