YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thành phần kinh tế nào chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP của nước ta hiện nay?

  • A. Kinh tế nhà nước
  • B. Kinh tế tập thể
  • C. Kinh tế tư nhân
  • D. Kinh tế cá thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18291

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON