• Câu hỏi:

  Dân số nước ta đến năm 2007 là:

  • A. 79.7 triệu người; 
  • B. 85,17 triệu người
  • C. 86.7 triệu người
  • D. 87 triệu người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC