YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Với điều ước nào Trung Quốc thực sự trở thành nước nữa thuộc địa nữa phong kiến?

  • A. Tân Sửu.
  • B. Nam Kinh. 
  • C. Bắc Kinh. 
  • D. Nhâm Ngọ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17693

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON