AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân sâu xa dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất?

  • A. Sự thù địch Anh-Pháp
  • B. Sự hình thành phe liên minh
  • C. Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa. 
  • D. Sự tranh chấp lãnh thổ châu Âu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>