YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cách mạng Tháng 2 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì?

  • A. Lật đổ chế độ tư bản.  
  • B. Lật đổ chính quyền Xô Viết.
  • C. Lật đổ chế độ phong kiến.
  • D. Cả A và B.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17685

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON