AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cách mạng Tháng 2 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì?

  • A. Lật đổ chế độ tư bản.  
  • B. Lật đổ chính quyền Xô Viết.
  • C. Lật đổ chế độ phong kiến.
  • D. Cả A và B.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>