YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Kết quả chiến tranh thế giới 1 nằm ngoài dự tính của các nước đế quốc?

  • A. 10 triệu người chết.   
  • B. Sự thất bại của phe liên minh
  • C. Thành công của cách mạng tháng 10 Nga.      
  • D. Phong trào yêu nước phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 17698

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA