• Câu hỏi:

  Kết quả chiến tranh thế giới 1 nằm ngoài dự tính của các nước đế quốc?

  • A. 10 triệu người chết.   
  • B. Sự thất bại của phe liên minh
  • C. Thành công của cách mạng tháng 10 Nga.      
  • D. Phong trào yêu nước phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC