AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất?

  • A. Chiến tranh nhân dân chính nghĩa.         
  • B. Chiến tranh giải phóng dân tộc
  • C. Chiến tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa.      
  • D. Chiến tranh đế quốc chính nghĩa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>