AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân 3 nước Đông Dương có ý nghĩa nhự thế nào?

  • A. Tinh thần yêu nước     
  • B. Tinh thần đoàn kết của 3 nước.
  • C. Cả A và B.   
  • D. Cả A và B chưa đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>